Kogo spotkasz na targach

  • firmy logistyczne, spedycyjne, transportowe poszukujące kandydatów do pracy na różne stanowiska, a także studentów na praktyki i staże,

  • agencje pośrednictwa pracy rekrutujące dla branży TSL,

  • uczelnie wyższe oferujące możliwości rozwoju poprzez specjalistyczne studia podyplomowe i kursy dla branży TSL,

  • inne przedsiębiorstwa tj. producenci, firmy dystrybucyjne i handlowe, poszukujące pracowników z doświadczeniem zawodowym z zakresu transportu, spedycji, logistyki.
  • specjaliści oraz kadra zarządzająca z doświadczeniem w branży TSL, poszukujący zatrudnienia i możliwości rozwoju,

  • absolwenci i studenci kierunków oraz specjalności związanych z sektorem usług TSL, chcących rozpocząć pracę w branży,

  • kadra nauczycielska szkół policealnych, zawodowych i techników poszukująca firm do współpracy w obszarze praktyk i stażów dla uczniów z klas o profilu TSL,

  • osoby bez doświadczenia, planujące przebranżowienie i pragnące związać swoje życie zawodowe z branżą TSL,

Wystawcy tegorocznej edycji

Wystawcy poprzedniej edycji:

Wystawcy edycji 2018

Top